Square Square Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square
Square Square Square Square
Square Square Square Square Square

6. sastanak Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Agencije Europske unije za suradnju tijela za provedbu zakona (Europol)

22.03. — 23.03.2020.
Otkazano

6. sastanak Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Agencije Europske unije za suradnju tijela za provedbu zakona (Europol)

Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Važna obavijest! 

Otkazuje se 6. sastanak Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola zbog situacije uzrokovane pandemijom Covida-19 i posljedica potresa koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020.

Supredsjedatelji Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola (JPSG) Ranko Ostojić i Juan Fernando López Aguilar su nakon konzultacija s ostalim članovima predsjedajuće Trojke donijeli odluku o otkazivanju sastanka JPSG-a zbog izbijanja pandemije Covida-19 i posljedica potresa koji je pogodio Zagreb.

Kako bi se osigurao kontinuitet djelovanja JPSG-a tijekom krize uzrokovane koronavirusom predložena je elektronička razmjena informacija koja će se odvijati između članova JPSG-a i izvršne direktorice Europola, predsjednika Upravnog odbora Europola, Europskog nadzornika za zaštitu podataka i predsjednika Odbora za suradnju Europola, koji su pozvani da, kao ključni govornici otkazanog sastanka, podnesu svoje pisane doprinose do 1. lipnja 2020.

Ujedno, članovi JPSG-a pozvani se da podnesu svoje pisane doprinose i pitanja, nastavno na doprinose ključnih govornika, ukoliko su zainteresirani do 15. lipnja 2020.  Na sve doprinose i pitanja odgovorit će se objedinjeno do 30. lipnja 2020.

Svi doprinosi bit će distribuirani putem elektroničke pošte te objavljeni na ovoj stranici i na IPEX-u.

Elektronička razmjena informacija
Pisani doprinos JPSG-u: Inovacijski laboratorij Europola_EN 
Pisani doprinos predsjednika Upravnog odbora Europola_EN
Članak povjerenice Johansson za JPSG_EN
Doprinos Europskog nadzornika za zaštitu podataka_EN
Pismo predsjednika Odbora za suradnju Europola_EN
Poduzetni kriminalci: Borba Europe protiv globalnih mreža financijskog i gospodarskog kriminala_EN
Doprinos ciparskog izaslanstva_EN
Doprinos nizozemskog izaslanstva_EN
Doprinos rumunjskog izaslanstva_EN
Pitanja ciparskog izaslanstva_EN
Zahtjevi za pojašnjenje  izaslanstva EP-a_EN

Pisana pitanja Europolu zastupnika u EP gđe Chinnici i g. Breyera _EN, 15/6/2020

Odgovor Europola na pisana pitanja zastupnika u EP-u gđe Chinnici i g. Breyera_EN
Izvješće o stanju i trendovima terorističkih aktivnosti u Europskoj uniji TE-SAT 2020._EN
Konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima Europola (CAAR) za 2019._EN

Pismo predsjednika Upravnog odbora Europola JPSG-u uz CAAR 2019._EN
Počinitelji i žrtve spolnog iskorištavanja djece putem interneta tijekom pandemije Covida-19_EN
Odgovor supredsjedatelja JPSG-a nizozemskom izaslanstvu u JPSG-u_EN

Odgovor Europskog nadzornika za zaštitu podataka_EN
Odgovor  Europola_EN
Odgovor predsjednika Upravnog odbora Europola_EN

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajednička skupina za parlamentarni nadzor Europola uspostavljena je Zaključcima Konferencije predsjednika parlamenata Europske unije 2017., u skladu s Uredbom 2016/794 o Europolu te Protokolom br. 1. uz Ugovor o Europskoj uniji i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, s ciljem političkog nadzora aktivnosti Agencije Europske unije za suradnju tijela za provedbu zakona u sprječavanju i suzbijanju organiziranog kriminala, terorizma i drugih oblika teških kaznenih djela.

Zajedničku skupinu za parlamentarni nadzor Europola čine nacionalni parlamenti država članica predstavljeni s najviše četiri člana i Europski parlament s najviše 16 članova. Sastaje se dva puta godišnje, u prvoj polovini godine u državi članici koja predsjeda Vijećem, a u drugom polugodištu u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

Sastankom Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola predsjedaju Hrvatski sabor i Europski parlament.

Program
Nedjelja, 22. ožujka 2020.
17:30 – 18:30 Sastanak predsjedajuće Trojke JPSG-a

Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6-7, dvorana „Ivan Mažuranić“

Ponedjeljak, 23. ožujka 2020.
8:30 – 9:15 Uvodno obraćanje

Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Hrvatske bratske zajednice 4

Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskoga sabora

Usvajanje dnevnog reda i uvodne napomene 

Ranko Ostojić, supredsjedatelj JPSG-a i voditelj izaslanstva Hrvatskoga sabora u JPSG-u 
Juan Fernando López Aguilar, supredsjedatelj JPSG-a i voditelj izaslanstva Europskog parlamenta u JPSG-u

9:15 – 10:15 Izvješće o aktivnostima Europola za razdoblje od rujna 2019. do ožujka 2020.

Izlaganje: Catherine De Bolle, izvršna direktorica Europola 

Razmjena mišljenja i vrijeme za postavljanje pitanja

10:45 - 11:30 Izvješće o aktivnostima Upravnog odbora Europola u razdoblju od rujna 2019. do ožujka 2020.

Izlaganje: Andrei Linta, predsjednik Upravnog odbora Europola (tbc)
Izvješće Juana Fernanda Lópeza Aguilara, supredsjedatelja JPSG-a i voditelja izaslanstva Europskog parlamenta u JPSG-u, povodom sudjelovanja na sastanku Upravnog odbora Europola koji je održan 13. prosinca 2019. (tbc)

Razmjena mišljenja

11:30 – 12:30 Vanjska strategija Europola i operativni sporazumi sklopljeni s trećim državama

Izlaganje: Catherine De Bolle, izvršna direktorica Europola (tbc)
Izlaganje: Wojciech Wiewiórowski, Europski nadzornik za zaštitu podataka (tbc)
Izlaganje: François Pellegrini, predsjednik Europolova Odbora za suradnju (tbc)

Razmjena mišljenja

12:45 -14:00 Ručak i zajednička fotografija
14:15 – 15:45 Glavna obraćanja – Nova Strategija unutarnje sigurnosti EU-a i buduća uloga Europola

Ylva Johansson, povjerenica Europske komisije za unutarnje poslove (tbc)
Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Razmjena mišljenja

15:45 - 16:45 Inovacije i istraživanja pri Europolu

Izlaganje: Catherine De Bolle, izvršna direktorica Europola (tbc)

Razmjena mišljenja

16:45 – 17:00 Završno obraćanje supredsjedatelja JPSG-a

Ranko Ostojić, supredsjedatelj JPSG-a i voditelj izaslanstva Hrvatskoga sabora u JPSG-u 
Juan Fernando López Aguilar, supredsjedatelj JPSG-a i voditelj izaslanstva Europskog parlamenta u JPSG-u

Govornici
Svi događaji
Povezani dokumenti