Square Square Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square
Square Square Square Square
Square Square Square Square Square

6. sastanak Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Agencije Europske unije za suradnju tijela za provedbu zakona (Europol)

22.03. — 23.03.2020.
Odgođeno

6. sastanak Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Agencije Europske unije za suradnju tijela za provedbu zakona (Europol)

Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Važna obavijest! 

Sastanak Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola odgađa se prema odluci supredsjedatelja do odgovarajućeg novog datuma tijekom hrvatskoga predsjedanja, koji ćemo objaviti na ovim stranicama. 

Zajednička skupina za parlamentarni nadzor Europola uspostavljena je Zaključcima Konferencije predsjednika parlamenata Europske unije 2017., u skladu s Uredbom 2016/794 o Europolu te Protokolom br. 1. uz Ugovor o Europskoj uniji i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, s ciljem političkog nadzora aktivnosti Agencije Europske unije za suradnju tijela za provedbu zakona u sprječavanju i suzbijanju organiziranog kriminala, terorizma i drugih oblika teških kaznenih djela.

Zajedničku skupinu za parlamentarni nadzor Europola čine nacionalni parlamenti država članica predstavljeni s najviše četiri člana i Europski parlament s najviše 16 članova. Sastaje se dva puta godišnje, u prvoj polovini godine u državi članici koja predsjeda Vijećem, a u drugom polugodištu u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

Sastankom Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola predsjedaju Hrvatski sabor i Europski parlament.

Konferencija je otvorena za javnost putem video prijenosa.

Program
Nedjelja, 22. ožujka 2020.
17:30 – 18:30 Sastanak predsjedajuće Trojke JPSG-a

Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6-7, dvorana „Ivan Mažuranić“

Ponedjeljak, 23. ožujka 2020.
8:30 – 9:15 Uvodno obraćanje

Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Hrvatske bratske zajednice 4

Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskoga sabora

Usvajanje dnevnog reda i uvodne napomene 

Ranko Ostojić, supredsjedatelj JPSG-a i voditelj izaslanstva Hrvatskoga sabora u JPSG-u 
Juan Fernando López Aguilar, supredsjedatelj JPSG-a i voditelj izaslanstva Europskog parlamenta u JPSG-u

9:15 – 10:15 Izvješće o aktivnostima Europola za razdoblje od rujna 2019. do ožujka 2020.

Izlaganje: Catherine De Bolle, izvršna direktorica Europola 

Razmjena mišljenja i vrijeme za postavljanje pitanja

10:45 - 11:30 Izvješće o aktivnostima Upravnog odbora Europola u razdoblju od rujna 2019. do ožujka 2020.

Izlaganje: Andrei Linta, predsjednik Upravnog odbora Europola (tbc)
Izvješće Juana Fernanda Lópeza Aguilara, supredsjedatelja JPSG-a i voditelja izaslanstva Europskog parlamenta u JPSG-u, povodom sudjelovanja na sastanku Upravnog odbora Europola koji je održan 13. prosinca 2019. (tbc)

Razmjena mišljenja

11:30 – 12:30 Vanjska strategija Europola i operativni sporazumi sklopljeni s trećim državama

Izlaganje: Catherine De Bolle, izvršna direktorica Europola (tbc)
Izlaganje: Wojciech Wiewiórowski, Europski nadzornik za zaštitu podataka (tbc)
Izlaganje: François Pellegrini, predsjednik Europolova Odbora za suradnju (tbc)

Razmjena mišljenja

12:45 -14:00 Ručak i zajednička fotografija
14:15 – 15:45 Glavna obraćanja – Nova Strategija unutarnje sigurnosti EU-a i buduća uloga Europola

Ylva Johansson, povjerenica Europske komisije za unutarnje poslove (tbc)
Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Razmjena mišljenja

15:45 - 16:45 Inovacije i istraživanja pri Europolu

Izlaganje: Catherine De Bolle, izvršna direktorica Europola (tbc)

Razmjena mišljenja

16:45 – 17:00 Završno obraćanje supredsjedatelja JPSG-a

Ranko Ostojić, supredsjedatelj JPSG-a i voditelj izaslanstva Hrvatskoga sabora u JPSG-u 
Juan Fernando López Aguilar, supredsjedatelj JPSG-a i voditelj izaslanstva Europskog parlamenta u JPSG-u

Govornici
Svi događaji
Povezani dokumenti