Square Square Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square
Square Square Square Square
Square Square Square Square Square

Izvanredni sastanak predsjednika odbora za poslove Unije (COSAC)

Izvanredni sastanak predsjednika odbora za poslove Unije (COSAC)
Réunion extraordinaire des présidents des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union (COSAC)

Hrvatski sabor je zbog izbijanja pandemije Covida-19, kao i posljedica potresa koji je 22. ožujka 2020. pogodio Zagreb odlučio otkazati LXIII. Konferenciju odbora za poslove unije parlamenata Europske unije (COSAC), koja se trebala održati od 24. do 26. svibnja 2020. u Zagrebu.

Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević je, kao predsjedajući COSAC-a u nastojanju da osigura kontinuitet djelovanja COSAC-a kao foruma međuparlamentarne suradnje i tijekom aktualne krize uzrokovane koronavirusom, sazvao izvanredni sastanak predsjedajuće Trojke koji je održan 20. svibnja videokonferencijskim putem.

Sudionici sastanka Trojke potvrdili su sazivanje izvanrednog sastanka predsjednika COSAC-a videokonferencijskim putem, koji će se održati 16. lipnja i na kojem će se raspravljati o aktualnim temama – zajedničkom europskom odgovoru na izbijanje pandemije izazvane koronavirusom i njezinim posljedicama za Višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. godine te o Konferenciji o budućnosti Europe.

Sudionicima izvanrednog sastanka predsjednika COSAC-a, koje čine predstavnici nacionalnih parlamenata država članica i Europskog parlamenta kao i promatrači te posebni gosti, uvodno će se obratiti predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević.

Tijekom sastanka bit će predstavljeno i 33. polugodišnje izvješće COSAC-a koje sadržava doprinose 36 parlamentarnih domova država članica EU-a i Europskog parlamenta o najboljim praksama suradnje između nacionalnih parlamenata i institucija, tijela i agencija EU-a te o pravnim mehanizmima parlamentarnog nadzora. Glavni naglasci sastanka bit će predstavljeni u pismu predsjedajućeg, koje će biti ponuđeno na supotpisivanje članovima COSAC-a i dostavljeno Komisiji i Vijeću.

Sastanak će se održati od 9:00 do 12:00 sati po srednjeeuropskom vremenu, posredstvom platforme Cisco Webex, a upute za registraciju i sudjelovanje u videokonferenciji priloženi su u tehničkoj informaciji, koja je s ostalim dokumentima dostupna na stranici sastanka.

Sastanak će biti otvoren za javnost putem video prijenosa.

Sve novosti