Square Square Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square
Square Square Square Square
Square Square Square Square Square

Potpredsjednica EK-a Dubravka Šuica predstavila Konferenciju o budućnosti Europe

Potpredsjednica EK-a Dubravka Šuica predstavila Konferenciju o budućnosti Europe
Dubravka Šuica et Mairead McGuinness
Potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica i prva potpredsjednica Europskog parlamenta Mairead McGuinness

Tijekom druge sjednice sastanka COSAC-a, koji se u ponedjeljak održao u Zagrebu, sudionicima se obratila potpredsjednica Komisije Dubravka Šuica koja je istaknula značaj partnerstva Komisije i nacionalnih parlamenata, koje se ostvaruje putem političkog  dijaloga i ostalih instrumenata koji proizlaze iz Ugovora. Dodala je kako nacionalni parlamenti imaju središnju ulogu u povezivanju građana i europskih institucija te kako je nova Komisija posvećena daljnjem jačanju suradnje s nacionalnim parlamentima.

Potpredsjednica je predstavila Konferenciju o budućnosti Europe, koja treba započeti u svibnju 2020., te istaknula ključnu ulogu nacionalnih parlamenata u pripremi i provedbi Konferencije u sljedeće dvije godine, koliko bi Konferencija trebala trajati. Potvrdila je objavu Komunikacije Komisije 22. siječnja i pozvala nacionalne parlamente da se uključe u politički dijalog. Ujedno je predstavila sljedeće korake u organizaciji Konferencije te naglasila kako je potrebno postići široku podršku institucija i svih uključenih dionika u pripremi i provedbi Konferencije kako bi se osigurao njezin uspjeh.

Sudionicima sastanka se u nastavku obratila Mairead McGuinness, prva potpredsjednica EP-a zadužena za odnose s nacionalnim parlamentima, koja je govoreći o Konferenciji istaknula važnost zajedničke suradnje između nacionalnih parlamenata i Europskog parlamenta, kao institucija koje predstavljaju građane. Ujedno je napomenula kako je unatoč zahtjevnim pripremama za uspjeh Konferencije njezin moto jednostavan – Konferencija predstavlja forum na kojem ćemo slušati jedni druge.
U raspravi zastupnici su se složili kako je aktivno sudjelovanje nacionalnih parlamenata u Konferenciji nužno, ali su izrazili i potrebu za koordiniranim pristupom radi postizanja boljih rezultata od prijašnjih sličnih inicijativa. 

Sve novosti