Square Square Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square
Square Square Square Square
Square Square Square Square Square

Rasprava s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske o prioritetima hrvatskog predsjedanja

Rasprava s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske o prioritetima hrvatskog predsjedanja
Andrej Plenković
Andrej Plenković

Nakon predstavljanja programa predsjedanja, zastupnici nacionalnih parlamenata – članovi odbora za europske poslove država članica Europske unije i Europskog parlamenta, u raspravi su podržali sve hrvatske ciljeve, a posebno donošenje razvojno orijentiranog i socijalno osjetljivog Višegodišnjeg financijskog okvira odgovarajućim financiranjem politika kohezije i poljoprivrede,  ali i financiranje novih izazova kao što su migracije, digitalizacija i klimatske promjene. 

Zastupnici su podržali europski i hrvatski interes stabilnog i mirnog susjedstva te napore hrvatskog predsjedanja u postizanju konsenzusa u Vijeću o politici proširenja. Dodatno, zastupnici nacionalnih parlamenata iz država kandidatkinja – Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Albanije i Turske u svojim su intervencijama prepoznali predanost hrvatskog predsjedanja njihovoj europskoj perspektivi.

Sve novosti